Seksjoner

Vi produserere seksjoner etter mål både med ståltråd og sveig. Bruksområdene er mange:
    • Teater
    • Romskille i private hjem
    • Butikker
    • Messer
    • Utstillinger
    • Juledekorasjoner
    • Rekvisitt til film og foto

Seksjonene er enkelt flyttbare, stødige og meget dekorative.

Din leverandør av tradisjonsgjerder