Skigard utenfor hytte

Skigarden er et vakkert og miljøvennlig gjerde med lange tradisjoner i Norge.

Skigarden glir naturlig inn i kulturlandskapet, og skaper et særpreget miljø.

Vi har med vår lange erfaring og interesse for kulturhåndverk, opparbeidet oss en kunnskap som vil gi deg et resultat du blir fornøyd med, – år etter år.

Norsk Skigard AS
2642 Kvam
Mobil 90101579

avd Telemark

Jan Odden 411 00 705

Nesten nedsnødd skigard
Skotsk høylandsfe-kalv foran skigard